Měření tloušťky laku 

 

Tento speciální přístroj změří v krátkém časovém úseku tloušťku laku měřeného dílu. Spolehlivě tak zjistí přelakování a opravy lakovaných dílů. Měří v hodnotách 0 - 1000 µm (mikronů). Naměřené hodnoty se ihned zobrazují na displeji