Výpis z historie vozidla

 • Výpis z historie vozidla a základní kontrola identifikátorů se spoluprací s CEBIA systém AUTOTRACER
 • technický popis: udává důležité technické parametry, které by měly být uvedené v technickém průkazu vozidla
 • skutečný rok výroby: znalost roku výroby vozidla je základním předpokladem stanovení jeho skutečné ceny. Nnejčastěji pozměňovaným údajem je datum první registrace (běžně o 1-3 roky) a to právě za účelem jejich většího zhodnocení
 • kontrola odcizení v ČR a SR: prověření je provedeno v databázi odcizených vozidel na území ČR a SR za poslední 3roky. Prověření je provedeno na základě VIN
 • kontrola leasingu v ČR: zjištění, zda-li vozidlo dané svým VIN není evidováno v majetku některé leasingových společností
 • záznamy servisních úkonů: přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu
 • stav km s časovým vývojem: obsahuje hodnoty stavu tachometru v rámci různých služeb v dostupných informačních systémech. Jednoduchým porovnáním lze odhalit nelegální úpravu stavu počítadla najetých kilometrů


Základní kontrola vozidla

ztotožnění vozidla dle exteriéru

někteří výrobci vyrábí jeden model i řadu let a rozdíly mezi jednotlivými drobnými změnami (tzv. facelifty) jsou málo znatelné
kontrolují se detaily tvarů, provedení nárazníků, přední maska, světlomety, tvar zpětných zrcátek, tvary klik, lišt dveří atd…


kontrola raženého VIN (Vehicle Identification Number)

 • je základním a nejdůležitějším identifikátorem vozidla
 • struktura VIN je dána platnými mezinárodními normami
 • VIN je 17-ti místný kód určující identitu vozidla
 • pečlivě se kontrolují znaky, které jsou za určitých podmínek záměnné (3, 6, 9, P, B, S) to vše jsou možnosti pro úpravu původní ražby


kontrola typového štítku

 • obsahuje identifikační a technické údaje o vozidle
 • označení výrobce, typ a číslo motoru, kódy barev, rok výroby, modelový rok


kontrola zákaznického štítku

 • nachází se většinou v zavazadlovém prostoru
 • informačním obsahem je srovnatelný s výrobním štítkem
 • základním údajem je VIN, kód barvy, typové označení vozidla, typ motoru a převodovky


kontrola VIN na štítku pod čelním sklem

 • některé mají ochranné prvky: potisk, jemnou ražbu, čárový kód apod.
 • výrobci ho většinou zhotovují stejnou technologií jako štítek typový


kontrola spojení dílu s VIN

 • při výměně celého dílu s ražbou VIN dochází k porušení plastové ochrany, bodových svárů, housenkových svárů a nýtů se sousedními díly karoserie